Bine ati Venit!

 MISIUNEA ȘCOLII
 
 
Corelând misiunea școlii cu realitatea socio-economică și cu nevoile comunității în care trăim, am putea spune că misiunea noastră este aceea de a pune  la dispoziţia comunităţii oportunităţi de educaţie şi instruire de calitate, dar și de a duce mai departe tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, de a oferi accesul egal la educaţie  tuturor copiilor, de a asigura tuturor elevilor premisele integrării active în societate şi a adaptării flexibile la schimbările permanente ale acesteia, de a forma un viitor cetățean informat, de a descoperi și de a cultiva tinere talente, de a oferi societății actuale și comunității locale viitori cetățeni responsabili care vor sta la baza dezvoltării și progresului acesteia.

Prin parcurgerea cursurilor, începând cu învăţământul preşcolar şi terminând cu cel liceal, vom asigura elevilor calităţi şi deprinderi care să-i sprijine pentru a excela în carieră, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică, precum şi să-i cultive pentru performanţă, spirit de echipă şi învăţare pe tot parcursul vieţii. Se va asigura dezvoltarea intelectuală şi autonomia, promovându­-se principiile egalităţii de şanse, dialogului, realizării dimensiunii europene pentru formarea cetăţenilor activi şi responsabili.

Liceul Teoretic ,,General Dragalina” înseamnă TRADIȚIE, EDUCAȚIE, PERFORMANȚĂ!
 
 
VIZIUNEA ȘCOLII
 
 

         Liceul Teoretic ,,General Dragalina” este o școală de prestigiu în învățământul cărășean, cu o tradiție în educație de aproape 1 secol și jumătate care își propune să-l ajute pe copil să se descopere pe sine, să devină util pentru el și pentru ceilalți.

Viziunea școlii noastre derivă, astfel, din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară, vizând următoarele aspecte:

  • Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile ;
  • Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;
  • Garantarea pregătirii pentru adaptarea la viata şcolară, apoi cea socială;
  • Iimplicarea activă a părinților în viața școlii în scopul educării propriilor copii în parteneriat real cu ceilalți factori educaționali.

Așadar, Liceul Teoretic ,,General Dragalina” este o  şcoală cu tradiție care garantează un sistem educațional coerent orientat spre Europa, precum și spre valorile culturale locale și tradiționale care să-l ajute pe elev să se descopere pe sine, să devină util pentru el şi pentru ceilalţi, să fie capabil să se adapteze la provocările vieții.
 
 

Oferta Educationala 2018 – 2019