SCURT ISTORIC

Liceul Teoretic ,,General Dragalina” din Oravița este una dintre cele mai vechi instituții de învățământ din zona Carașului, cu o vechime de peste 144 de ani. Istoria liceului începe cu înființarea unei școli civile maghiare cu 6 clase printr-un ordin de la Ministerul din Budapesta primit de Primăria Oravița în 30 decembrie 1872. Prin efortul oamenilor de cultură din Oravița care au oferit sprijin financiar în vederea construirii locației, începând cu data de 3 noiembrie 1873, clasele I și a II-a vor funcționa în noua clădire care, în februarie 1874, a fost trecută la cartea funciară la nr. 910. Printre membrii comitetului școlar din 1873 se numără și Simion Mangiuca, ilustru cărturar și membru al Academiei Române. Pentru anul școlar următor, 1874-1875, prin ordinul nr. 23853 din 3 septembrie 1874 se aprobă funcționarea și a claselor a III-a, a IV-a și a V-a.

În anul școlar 1902-1903, școala ajunsese să funcționeze cu 199 de elevi care frecventau cele 6 clase, astfel că a fost necesară extinderea spațiului, lucru care s-a și întâmplat: în septembrie 1903 clădirea principală s-a completat cu etajul II, etajul I s-a întărit cu traverse, coridoarele au fost pardosite cu plăci din ciment și s-au construit scări de piatră cu balustrade din fier existente și astăzi. Încă din acea perioadă s-a observat preocuparea școlii pentru îngrijirea grădinii botanice. De asemenea, s-a acordat o importanță deosebită materialului didactic pentru care cadrele didactice au întocmit liste cu materialele necesare și confecționării mobilierului școlar pentru care s-a luat legătura cu localnici competenți, păstrându-se o legătură permanentă cu comunitatea locală. Datorită acestei preocupări, numărul volumelor bibliotecii profesorale în anul 1903 crește la 1131 de volume repartizate pe specialități, iar biblioteca elevilor numără 609 volume.

Întrucât absolvenții școlii civile puteau să-și continue studiile la alte școli, a fost necesară înființarea unui liceu. Astfel, în anul 1912, o delegație a cetățenilor plășii Oravița în frunte cu dr. Iosif Siegescu încep demersurile pentru înființarea liceului care se vor concretiza prin ordinul nr. 27639/1913 al Ministerului Instrucțiunii Publice din Ungaria cu aprobarea ca liceul să se deschidă la 15 septembrie 1913. În felul acesta, școala civilă maghiară a fost transformată în liceu maghiar comunal cu opt clase.
Întrucât clădirea nu mai corespundea noului tip de școală, între anii 1916-1917 averea liceului se mărește prin cumpărarea a 5 clădiri din jur care va face posibilă în 1919 înființarea unui internat. Odată cu statificarea liceului din 1919, acesta va deveni Liceul de Stat din Oravița, avându-l ca director pe profesorul Mihai Petricoane Drugărin, primul director al școlii în limba română. Numele Generalului Dragalina va fi preluat de Liceul De Stat în acest timp, la sugestia șefului resortului instrucțiunii din Consiliul Dirigent, dr. Onisifor Ghibu făcută directorului Drugărin, pe atunci locotenent în armata română la Sibiu.

În anul 1948, în urma reformei învățământului, Liceul ,,General Dragalina” se va uni cu școala medie de fete din localitate, înființată în 1921 și se va numi Liceu Mixt. În anul 1948-1949 se organizează învățământul fără frecvență, iar în 1955-1956 ia ființă învățământul seral, astfel că se produce o creștere considerabilă a populației școlare, datorită celor 3 secții: zi, seral și fără frecvență. Se impune construirea unui nou corp de clădire, astfel că apare o aripă nouă cu 4 săli de clasă, 2 laboratoare și 1 sală pentru material didactic, în 1962 se amenajează parcul liceului, se parchetează sala de gimnastică și se construiește un zid de sprijin.
Din anul 2006, Liceul se unește cu Școala cu clasele I-VIII nr. 2 din Oravița, astfel că în prezent funcționează în clădirea școlii elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, însumând 640 de elevi, activitatea didactică fiind desfășurată în cele 3 corpuri de clădire construite treptat din 1873 și până în prezent.

Istoria contemporană a liceului devenit Liceul Teoretic ,,General Dragalina” luptă pentru păstrarea tradiției culturale, a valorilor spirituale dobândite de-a lungul vremii prin prestigiul obținut de pregătirea unor oameni de valoare precum: Iosif Siegescu, Damian Izverniceanu, Damaschin Mioc, Coriolan Drăgulescu, Romulus Ladea sau academicianul Păun Otiman.
Prin parteneriatele cu școli din afară-Lincoln Minster School din Anglia, cu instituții culturale de prestigiu-Teatrul ,,Mihai Eminescu”, cel mai vechi edificiu teatral din țară, Casa de Cultură din Oravița, Liceul Teoretic ,,General Dragalina” continuă să se mențină cea mai importantă instituție de învățământ din zonă, atât prin proiectele derulate la nivelul comunității locale, cât și prin rezultatele deosebite ale elevilor la Examenele Naționale și la concursuri și olimpiade școlare județene și naționale.

 

Director,
prof. Alideia Țepeneu