Săli dotate cu mobilier special pentru ciclul primar

La Liceul Teoretic ,,General Dragalina” își desfășoară activitatea 4 clase de învățământ primar, clasa pregătitoare funcționând într-o sală nou amenajată și dotată cu materiale necesare, respectiv mobilier special, calculator, internet, imprimantă, tablă magnetică, la Grădinița Piticot, structură a liceului nostru.
Cele 4 clase primare sunt renovate și dotate cu mobilier specific ciclului primar, părinții fiind un real sprijin în asigurarea materialelor necesare bunului mers al activității didactice.