Sala Festivă
,,prof. Mihai Petricoane Drugărin”

Sala Festivă a liceului, purtând numele primului director prof. Mihai Petricoane Drugărin, este situată la etajul al II-lea al corpului central, cel mai vechi corp de clădire dat în folosință în anul 1873. Dotată cu un videoproiector, o tablă interactivă, calculatoare și mobilier, cu o capacitate de 100 de persoane, Sala Festivă este destinată desfășurării activităților extracurriculare, întâlniri cu scriitorii, întâlniri anuale ale foștilor absolvenți, serbări școlare, mese rotunde, întâlniri ale cluburilor de lectură sau ale cercurilor de limbi moderne. În prezent, Sala Festivă se află în curs de renovare.