MISIUNEA ȘCOLII

                                                           

Corelând misiunea școlii cu realitatea socio-economică și cu nevoile comunității în care trăim, am putea spune că misiunea noastră este aceea de a pune  la dispoziţia comunităţii oportunităţi de educaţie şi instruire de calitate, dar și de a duce mai departe tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, de a oferi accesul egal la educaţie  tuturor copiilor, de a asigura tuturor elevilor premisele integrării active în societate şi a adaptării flexibile la schimbările permanente ale acesteia, de a forma un viitor cetățean informat, de a descoperi și de a cultiva tinere talente, de a oferi societății actuale și comunității locale viitori cetățeni responsabili care vor sta la baza dezvoltării și progresului acesteia.

Prin parcurgerea cursurilor, începând cu învăţământul preşcolar şi terminând cu cel liceal, vom asigura elevilor calităţi şi deprinderi care să-i sprijine pentru a excela în carieră, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică, precum şi să-i cultive pentru performanţă, spirit de echipă şi învăţare pe tot parcursul vieţii. Se va asigura dezvoltarea intelectuală şi autonomia, promovându­-se principiile egalităţii de şanse, dialogului, realizării dimensiunii europene pentru formarea cetăţenilor activi şi responsabili.

Liceul Teoretic ,,General Dragalina” înseamnă TRADIȚIE, EDUCAȚIE, PERFORMANȚĂ!