Laborator de Informatica

Laboratorul de informatică a fost renovat și dotat cu mobilier nou și cu 30 de calculatoare noi achiziționate cu sprijinul Primăriei Oravița la începutul anului 2017.

Încercând să ne aliniem la standardele europene, şcoala vine în sprijinul creşterii calității procesului de învăţare, prin achiziţionarea pentru laboratorul de informatică și a unui program de ultimă generaţie, un soft de management al clasei, Faronics Insight. Prin intermediul acestui soft profesorul este capabil să monitorizeze în mod eficient activitatea elevilor, sarcinile de lucru fiind îndeaproape controlate, lucrul pe echipe devenind facil şi atractiv.

Acest soft deschide noi oportunităţi pentru predarea în clasă , experienţa de învăţare fiind considerabil îmbunătăţită.