Cercul de Religie “ApologiA”

Cercul de Religie “ApologiA” a fost constituit în anul școlar 2013-2014 în cadrul Liceului Teoretic “General Dragalina” Oravița, sub coordonarea profesorului de Religie, Romeo Toma, în vederea pregătirii suplimentare a elevilor, precum și a unor dezbateri privind frământările sufletești ale tinerilor liceeni.
În cadrul Cercului se realizează o serie de activități formativ-educative; programe, acțiuni și evenimente religioase cu caracter informațional, asistențial și aplicativ. Menționăm aici o serie de proiecte ce prevăd conștientizarea importanței Sfintelor Taine în vederea mântuirii, precum și respectarea sărbătorilor bisericești și a tradițiilor religioase, formarea virtuților creștine și cultivarea comportamentului religios: “Cu noi este Dumnezeu!”, “Lăsați copiii să vină la Mine”, “Școala și Biserica – fundamente ale educației”, “Trecut și prezent al omului religios”, “Promovez ca să salvez”, “Ziua Femeii Creștine”, Festivalul Județean de Colinde în cinstea Nașterii Domnului “Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace, întru oameni bunăvoire”, Expoziția de pictură religioasă “Icoana – prezența chipului lui Dumnezeu”, diferite simpozioane și conferințe duhovnicești, pelerinaje și excursii tematice, parteneriatele avute cu Episcopia Caransebeșului, Asociația “Kids Heaven”, Colegiul Național “Traian Lalescu” Reșița, Liceul Tehnologic “Clisura Dunării” Moldova-Nouă, concursurile religioase: “Îngerul păzitor”, “Micul îngeraș”, “Hristos a înviat!”, precum și participările la Olimpiada de Religie și la alte concursuri naționale, unde elevii noștri au obținut rezultate deosebite.
Totodată, în cadrul Cercului de Religie, există și un grup muzical care în preajma marilor sărbători încântă auditoriul prin repertoriul pieselor, precum și o secție privind acțiunile caritabile, având liceeni care, la Centrul de zi “Adormirea Maicii Domnului” din Oravița, desfășoară activități de voluntariat, ajutând copii de nivel primar și gimnazial atât din punct de vedere moral și sufletesc, cât și în ceea ce privește realizarea temelor pentru școală, sprijinind astfel dezvoltarea unei atitudini pozitive, care să armonizeze relația cu sine și cu aproapele, cu mediul înconjurător și cu Dumnezeu.

Prof. coordonator,
Romeo Toma